Taking too long? Close loading screen.
na telefononi+355 67 20 72222
e-Mailhr@eurotradesecurities.com
AdresaKompleksi Park Construksion, Godina D, Kati i dytë, Njesia Bashkiake Nr. 7, Tiranë

Slide Time for the Future. Jemi vazhdimisht duke kërkuar
persona të motivuar & ambicioz.
Bashkohu me ne.

Kush jemi:

Kompania “Eurotrade Securities sh.a.” është themeluar në vitin 2017 nga një staf menaxhimi me eksperiencë
më shumë se 5-vjeçare në fushën e shërbimeve të marketingut financiar.

Eurotrade Securities Sh.a. është e regjistruar dhe njihet nga Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare (AMF) si agjent i shoqërisë së brokerimit në tituj. Gjithashtu kompania mund të kryejë çdo aktivitet tjetër plotësues dhe ndihmës që ka si qëllim ofrimin e çdo shërbimi dhe kryerjen e çdo aktiviteti tjetër, në rast se rezultojnë të dobishme dhe/ose të nevojshme për përmbushjen e objektit kryesor.
Aktualisht, Eurotrade Securities punëson mbi 300 punonjës, kryesisht të rinj me moshë mesatare nën 30 vjeç, produkt i një procesi përzgjedhës rigoroz. Për kompaninë tonë është i rëndësishëm investimi në drejtim të zhvillimit profesional të burimeve të saj, prandaj ne ofrojmë trajnime formuese të stafit.

Shërbimet:

 

Eurotrade Securities Sh.a. është e regjistruar dhe njihet nga Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare (AMF) si agjent i shoqërisë së brokerimit në tituj.

Gjatë ushtrimit të aktivitetit tonë bashkëpunojmë ngushtë me LeadCapital Markets Ltd, një broker Evropian i autorizuar dhe i licencuar nga CySec (Autoriteti i Mbikqyrjes Qipriote), që zotëron markën TRADE.COM. Veprojmë si mbështetës i klientelës ndërkombëtare për trading-un online në tregjet Forex e CFD:
• Klientëve u ofrohet asistencë lidhur me hapjen e llogarive, duke verifikuar me kujdes që dokumentacioni
të jetë konform rregullave dhe në respekt të proçedurave,
• Klientët bëhen pjesë e kësaj përvoje që quhet trading online, përpunohen dhe u ofrohen kurse trajnimi
professionale mbi përdorimin e platformës online,
• Klientët orientohen drejt gjetjes së burimeve dhe indikatorëve më të besueshme në treg me qëllim që
t’u jepet mundësia për të marrë vendimet më të duhura për investimet e mundshme.

Bashkohu me ne

Mundësia më e mirë për të ardhmen tënde!

Ku ndodhemi:

Kompleksi Park Construksion, Godina D, Kati i dytë, Njesia Bashkiake Nr. 7, Tiranë

Na kontaktoni:
AdresaKompleksi Park Construksion,
Godina D, Kati i dytë, Njesia
Bashkiake Nr. 7, Tiranë
e-mailhr@eurotradesecurities.com
Telefon+355 67 20 72222
Orari i punësE Hënë - E Premte
10:00 - 19:00

Deklaratë për Rrezikun

Kujdes! Tregtimi në platforma online përmban rrezik të konsiderueshëm dhe mund të sjellë humbjen e investimeve tuaja dhe si e tillë kjo formë tregtimi nuk mund të jetë e përshtatshme për të gjithë investitorët. Përpara se të vendosni të tregtoni në një platformë online këshillohuni me ekspertë financiarë të pavarur dhe të liçencuar. Parashikimet për të ardhmen nuk janë tregues të mjaftueshëm për performancën e së ardhmes