na telefononi+355 67 20 72222
AdresaKompleksi Park Construksion, Godina D, Kati i dytë, Njesia Bashkiake Nr. 7, Tiranë

Me se merremi

 

Aftësim profesional

Eurotrade Securities sh.a. ofron trajnim profesional për punonjësit e saj që nga momenti që i bashkohen stafit. Ata mbështeten përmes ofrimit të trajnimeve intensive me qëllim promovimin e zhvillimit të tyre profesional brenda kuadrit të institucionit.

Programet e trajnimit për stafin hartohen dhe zhvillohen në mënyrë periodike në linjë me nevojat dhe prioritetet e biznesit, nevojat individuale dhe ndryshimet e mjedisit rregullator. Disa nga trajnimet periodike që zhvillohen nga ana e partnerëve të shoqërisë Eurotrade Securities sh.a. trajtojnë temat mbi Kujdesin dhe Asistencën ndaj Klientit; Mekanizmat e Luftës kundër pastrimit të parave dhe financimit të terrorizimit; kuadrit rregullatorë të Republikës së Shqipërisë dhe atij të BE-së

Na kontaktoni:
AdresaKompleksi Park Construksion,
Godina D, Kati i dytë, Njesia
Bashkiake Nr. 7, Tiranë
Telefon+355 67 20 72222
Orari i punësE Hënë - E Premte
10:00 - 19:00

Deklaratë për Rrezikun

Kujdes! Tregtimi në platforma online përmban rrezik të konsiderueshëm dhe mund të sjellë humbjen e investimeve tuaja dhe si e tillë kjo formë tregtimi nuk mund të jetë e përshtatshme për të gjithë investitorët. Përpara se të vendosni të tregtoni në një platformë online këshillohuni me ekspertë financiarë të pavarur dhe të liçencuar. Parashikimet për të ardhmen nuk janë tregues të mjaftueshëm për performancën e së ardhmes