na telefononi+355 67 20 72222
e-Mailhr@eurotradesecurities.com
AdresaKompleksi Park Construksion, Godina D, Kati i dytë, Njesia Bashkiake Nr. 7, Tiranë

Me se merremi

Sherbimet:
Eurotrade Securities Sh.a. zotëron licencën si Broker financiar, lëshuar nga AMF-ja (Autoriteti i Mbikqyrjes Financiare).

Gjatë ushtrimit të aktivitetit tonë bashkëpunojmë ngushtë me LeadCapital Markets Ltd, një broker Evropian i autorizuar dhe i licencuar nga CySec (Autoriteti i Mbikqyrjes Qipriote), që zotëron markën TRADE.COM. Veprojmë si mbështetës i klientelës ndërkombëtare për trading-un online në tregjet Forex e CFD:

  • Klientëve u ofrohet asistencë lidhur me hapjen e llogarive, duke verifikuar me kujdes që dokumenta cioni të jetë konform rregullave dhe në respekt të proçedurave,
  • Klientët bëhen pjesë e kësaj përvoje që quhet trading online, përpunohen dhe u ofrohen kurse trajnimi professionale mbi përdorimin e platformës online,
  • Klientët orientohen drejt gjetjes së burimeve dhe indikatorëve më të besueshme në treg me qëllim që t’u jepet mundësia për të marrë vendimet më të duhura për investimet e mundshme.

Aftësim profesional

Eurotrade Securities sh.a. ofron trajnim profesional për punonjësit e saj që nga momenti që i bashkohen stafit. Ata mbështeten përmes ofrimit të trajnimeve intensive me qëllim promovimin e zhvillimit të tyre profesional brenda kuadrit të institucionit.

Programet e trajnimit për stafin hartohen dhe zhvillohen në mënyrë periodike në linjë me nevojat dhe prioritetet e biznesit, nevojat individuale dhe ndryshimet e mjedisit rregullator. Disa nga trajnimet periodike që zhvillohen nga ana e partnerëve të shoqërisë Eurotrade Securities sh.a. në Qipro trajtojnë temat mbi Kujdesin dhe Asistencën ndaj Klientit; Mekanizmat e Luftës kundër pastrimit të parave dhe financimit të terrorizimit; kuadrit rregullatorë të Republikës së Shqipërisë dhe atij të BE-së

Na kontaktoni:
AdresaKompleksi Park Construksion,
Godina D, Kati i dytë, Njesia
Bashkiake Nr. 7, Tiranë
e-mailhr@eurotradesecurities.com
Telefon+355 67 20 72222
Orari i punësE Hënë - E Premte
10:00 - 19:00

Deklaratë për Rrezikun

Kujdes! Tregtimi në platforma online përmban rrezik të konsiderueshëm dhe mund të sjellë humbjen e investimeve tuaja dhe si e tillë kjo formë tregtimi nuk mund të jetë e përshtatshme për të gjithë investitorët. Përpara se të vendosni të tregtoni në një platformë online këshillohuni me ekspertë financiarë të pavarur dhe të liçencuar. Parashikimet për të ardhmen nuk janë tregues të mjaftueshëm për performancën e së ardhmes